15 - 17 березня 2022
ЯК ДІСТАТИСЯ Замовити запрошення English

Картка заходу

12.03.2019 Спікер-зона №2, пав №1
14:00-15:00
Фермерство і туризм.
Вступне слово.
С.М. Шупик, заступник директора Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій — начальник відділу підтримки фермерства Мінагрополітики
Сучасне фермерство: диверсифікація для досягнення цілей сільського розвитку.
О. Бородіна, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень, д.е.н., професор, член-кореспондент НАНУ, Інститут економіки та прогнозування НАН України
Правомочності членів ОСГ та СФГ при здійсненні діяльності у сфері сільського зеленого туризму в Україні.
О. Гафурова, д.ю.н., професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Основні вимоги харчового законодавства до субєктів господарювання, що здійснюють обіг харчових продуктів.
Н.С. Щирова, експерт Директорату безпечності та якості харчової продукції, Мінагрополітики
Дорожня карта розвитку сільського туризму у громаді.
В. Васильєв, голова, Спілка сільського зеленого туризму України
Особливості освітніх програм для сталого сільського розвитку: досвід США.
Т.П. Кальна-Дубінюк, д.е.н., професор, завідувач кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сільський туризм: точки зростання.
П. Ярмій, керівник, Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад, віце-президент Таврійського туристичного альянсу, ініціатор проекту Greenways "Соляна Дорога"
Апітуризм та його важливе місце у туристичній галузі.
О. Локутова, к. с.-г. наук, доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Повернутися назад